Aangepaste dienst Ds. S. Zijlstra / organist: Aart Jan Huizing

Datum/Tijd
zondag, 19 april 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


U kunt de dienst volgen cq. later oproepen via deze link: kerkomroep

Orde van Dienst

Zingen voor de dienst: Lied 653: 1, 4, 5 en 7
Welkom

Zingen aanvangslied: Lied 632: 1 en 2 (gemeente staat)
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 632: 3 (hierna gaat gemeente zitten)

Apostolische vermaning: Filippenzen 4 :4-7

‘Kindermoment’: “Waar word je blij van?”

Zingen: Hemelhoog 625 (= Ev. Liedbundel 478) (YouTube-versie)

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 14:27-15:12
Zingen: Lied 656
Verkondiging: “Vruchtbaar leven in crisistijd”
Zingen: Lied 841: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk

Zingen slotlied: Hemelhoog 624: 1, 4 en 5 (= Evangelische Liedbundel 357) (hierbij staat gemeente)

Zegen

Kerkdienst gemist

Aangepaste dienst Ds. S. Zijlstra / organist: Aart Jan Huizing(zondag, 19 april 2020, 10:00)