Zendingswerk

De Pelgrimkerk ondersteunt een aantal zendingswerkers met gebed en financiële bijdragen, zodat zij in geloof en vertrouwen op God de blijde boodschap mogen uitdragen dat “Jezus de weg, de waarheid en het leven is en dat Hij verlossing biedt”. Het is goed om hun verhaal enigszins te kennen en een beeld te hebben van wat ze doen. In Christus zijn we immers met hen verbonden, hetgeen reden genoeg is om ze kort voor te stellen.

Tera van Twillert

Zij geeft leiding aan het werk van de Pareltuin in Taipei en Het Beloofde Land in Djilong (Taiwan) en richt zich op evangelisatiewerk onder prostituees en vrouwen aan de rand van de samenleving.

Tera zegt hier zelf het volgende over:

‘Ik werk in Taiwan opdat ook anderen net als ik de kans krijgen om kinderen van God te worden. Ik ben uitgegaan in gehoorzaamheid aan Gods roeping, na het lezen van Hudson Taylors biografie ‘De man die God geloofde’. De beslissing die ik maakte tijdens een zendingsconferentie in Lausanne was: ‘Heer U mag mijn leven gebruiken, hoe dan ook, waar dan ook, wat dan ook’. Een beslissing waar ik nooit spijt van heb gekregen.’

Haar document “5x5x5 Gebed: Vijf minuten, vijf dagen, vijf onderwerpen”  kunt u hier downloaden.

U vindt meer informatie over Tera op de website van OMF.

Evert en Alice Langbroek

Sinds 2012 heeft de Pelgrimkerk contact met Evert en Alice Langbroek, zendingswerkers in Zuid-Oost Azië. In november 2016 hebben wij voor de tweede keer hen in onze kerk mogen ontvangen en opnieuw naar hun verhalen kunnen luisteren. Sinds 2017 heeft Alice een speciale aanstelling gekregen als geestelijk mentor voor de studenten op de school waar zij werkzaam is. Evert is betrokken bij een leesproject om jonge kinderen begrijpend lezen te leren waar hij videowerk doet. Bij een biologisch landbouw project verzorgt hij de financiële administratie.

Tinka Langveld en Eduardo dos Santos

In 2005 is Tinka als fulltime vrijwilliger gaan werken bij Jeugd met een opdracht in Belo Horizonte, Brazilië. In deze tijd heeft zij haar man Eduardo dos Santos leren kennen en kregen zij 2 dochters. In 2007 zijn zij een zelfstandig project gestart om straatkinderen te begeleiden bij schoolwerk en opvoeding. In 2013 hebben zij de oversteek gemaakt naar Thailand, Chiang Rai, en later naar Phuket, waar zij zich sterk maakten voor kinderen in de jeugdprostitutie. Tinka zette zich hierbij tevens in als verpleegkundige in de arme wijken. Een zware tijd voor hen. Per juni 2017 maken zij opnieuw een oversteek, nu naar Zuid Afrika. Daar zullen zij in de eerste maanden, naast op verhaal komen, cursussen volgen bij Jeugd met een opdracht, gericht op het begeleiden van kansarme jongeren en hun families.

Johan en Jeannette Lukasse

Het was in januari 2017 niet de eerste keer dat de gemeenteleden op een zendingsavond Johan en Jeanette Lukasse konden ontmoeten. Zij hebben dan ook een lange staat van dienst voor Gods Koninkrijk. Zij hebben een speciale roeping voor het werken met kinderen in nood. Sinds 1984 wonen ze in Belo Horizonte, Brazilië waar ze 7 verschillende opvanghuizen voor kinderen in nood zijn gestart en 4 buurtcentra in sloppenwijken. Na bijna 30 jaar hebben ze in 2013 de leiding overgedragen aan Braziliaanse medewerkers.

Ze hebben een 3-maandelijkse full time cursus ontwikkeld: de Children at Risk School. Ze zetten zich nu in om naar andere plaatsen en landen te gaan. De laatste 2 jaar zijn ze 4 keer in Irak geweest om een seminar te geven met lessen over traumaverwerking voor de kinderen van vluchtelingen. In het 1e kwartaal 2018 hopen ze voor het eerst de 3-maandelijkse cursus te geven in Nederland met een speciale focus op het werken met kinderen van vluchtelingen.

Jolanda Kuiphof

Jolanda woont met haar man Odiyo en 3 kinderen in Nairobi, Kenia. Zij werkt in Kenia in de lokale Stichting Afrilift. Hun doel is om straatjongeren te motiveren mee te doen aan een project om hun uitzichtloze bestaan om te zetten in een kansrijk bestaan. Gedurende twee jaar leren de jongens op de boerderij van Hoop allerlei land- en tuinbouw vaardigheden waardoor zij een vaste baan kunnen krijgen in de maatschappij. Jolanda coacht de Keniaanse medewerkers en heeft contact met de jongens. Odiyo heeft zijn eigen baan, maar daarnaast bezoekt hij met Jolanda verschillende arme gezinnen in de sloppenwijken. Jolanda heeft reeds vanaf haar vertrek naar Afrika een sterke roeping dat God haar gestuurd heeft om dit werk te doen. Dit is ook haar basis om het vol te houden.

Op de website www.stichtingbaraka.nl staat boeiende informatie over Jolanda en haar man Odiyo.