Jongerenwerk

De Pelgrimkerk vindt het bijzonder belangrijk dat kinderen en jongeren een eigen plek in de gemeente hebben en zich daar thuis kunnen voelen. Daarom worden er naast de kinderopvang en kindernevendiensten om de week op zondagmorgen ook op andere momenten in de week verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd. De coördinatie van deze activiteiten berust bij de jeugdcommissie (zie onder Commissies/werkgroepen)

Als u een vraag wilt stellen aan één van bovenstaande commissies/werkgroepen en er staat nog geen knop “stuur e-mail” bij, dan kunt u onderstaande knop aanklikken en uw vraag invullen. Uw vraag wordt doorgestuurd naar de betreffende commissie.