Jongerenwerk

De Pelgrimkerk vindt het bijzonder belangrijk dat kinderen en jongeren een eigen plek in de gemeente hebben en zich daar thuis kunnen voelen. Daarom worden er naast de kinderopvang en kindernevendiensten om de week op zondagmorgen ook op andere momenten in de week verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd. De coördinatie van deze activiteiten berust bij de jeugdcommissie (zie onder Commissies/werkgroepen). Een van de kinderactiviteiten is de Sonshineclub.

De Sonshineclub

De Sonshineclub is er voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. De club is niet alleen voor kinderen van de Pelgrimkerk bedoeld. Juist ook vriendjes, vriendinnetjes, klasgenoten en kinderen uit de buurt zijn van harte welkom! We beginnen met een Bijbelverhaal en daarna is er tijd voor knutselen, een spel, een quiz, film en nog veel meer leuke dingen! We komen in principe elke eerste woensdag van de maand van 19.00 tot 20.15 uur bij elkaar.
Contactpersoon is Rita Honders.

Als u een vraag wilt stellen aan één van bovenstaande commissies/werkgroepen en er staat nog geen knop “stuur e-mail” bij, dan kunt u onderstaande knop aanklikken en uw vraag invullen. Uw vraag wordt doorgestuurd naar de betreffende commissie.