Over ons


De Pelgrimkerk is een zelfstandige (wijk)gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en telt op dit moment ongeveer 400 leden. De Pelgrimkerk is de voortzetting van de Gereformeerde Kerk van Haarlem-West, die tot 2004 deel uitmaakte van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN).

Predikant ds. Sicco Zijlstra

Predikant van de Pelgrimkerk is ds. Sicco Zijlstra. Hij dient de gemeente sinds april 2006.

De Pelgrimkerk belijdt dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is en erkent Hem als Heer. Zij wil haar leden stimuleren om hechter met Jezus verbonden te raken en zo te groeien in geloof, hoop en liefde. Wij zien het als onze blijvende opdracht om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen in onze omgeving, in woord en daad, blijmoedig en bescheiden. Daarbij weten we ons verbonden met de overige kerken en gemeenten in Haarlem en omgeving en zetten we ons actief in voor meer onderlinge eenheid en samenwerking binnen zowel het platform “Geloven in de Stad” (GIDS) als de Haarlemse Raad van Kerken (RvK).

Binnen de Pelgrimkerk is sprake van een behoorlijke mate van diversiteit qua geloofsbeleving, leeftijd, achtergrond en maatschappelijke positie van de individuele leden van onze geloofsgemeenschap. Gelukkig staat deze veelkleurigheid saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid niet in de weg. Dit alles komt ook tot uiting in de informele, hartelijke en gastvrije atmosfeer waardoor de Pelgrimkerk zich kenmerkt.

Ons meerjarenbeleidsplan voor de periode 2019-2022, getiteld “Waarde(n)vol kerk-zijn Vele gaven, één Geest”, bevat meer informatie over de identiteit, missie en visie van de Pelgrimkerk. U kunt het hier openen: Beleidsplan 2019-2022 .