Wie zijn wij?

De Pelgrimkerk is een zelfstandige (wijk)gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en telt op dit moment ongeveer 400 leden. De Pelgrimkerk is de voortzetting van de Gereformeerde Kerk van Haarlem-West, die tot 2004 deel uitmaakte van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN).

De Pelgrimkerk belijdt dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is en erkent hem als Heer. Wij stimuleren elkaar om Jezus (beter) te leren kennen en zo te groeien in geloof, hoop en liefde. Wij zien het als onze blijvende opdracht om het goede nieuws van Jezus uit te dragen in onze omgeving, in woord en daad, bescheiden, maar wel met overtuiging en enthousiasme. Daarbij trekken we graag samen op met andere kerken en gemeenten in Haarlem en omgeving en zetten we ons actief in voor meer onderlinge eenheid en samenwerking.

Binnen de Pelgrimkerk is sprake van een behoorlijke mate van diversiteit qua geloofsbeleving, leeftijd, achtergrond en maatschappelijke positie van de individuele leden van onze geloofsgemeenschap. Gelukkig staat deze veelkleurigheid saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid niet in de weg. Dit alles komt ook tot uiting in de informele, hartelijke en gastvrije sfeer waardoor de Pelgrimkerk zich kenmerkt.

Ons meerjarenbeleidsplan voor de periode 2019-2022, getiteld “Waarde(n)vol kerk-zijn Vele gaven, één Geest”, bevat meer informatie over de identiteit, missie en visie van de Pelgrimkerk. U kunt het hier openen: Beleidsplan 2019-2022 .

Ds. Sicco Zijlstra dient de gemeente als predikant sinds 2006. 

Ds. Sicco Zijlstra