Commissies/Werkgroepen

Kerkenraad


De kerkenraad bestaat uit predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen en vormt het bestuur van de kerk.
Voorzitter: Ko Millenaar
Scriba: Bertie Roffel
Predikanten: ds. Sicco Zijlstra en ds. Anne Post

Diaconie

Voor ondersteuning van mensen in nood
Voorzitter: Jeanne-Marie Claus
Scriba: Rob Houtgraaf

Ziekenzorg

Bezoek van zieken en ouderen van 75+
Secretaresse: Toos van Dijk

Zendingscommissie

Verspreiding evangelie buitenland

Meer informatie vindt u hier

Missionaire werkgroep

Verspreiding evangelie binnenland

Penningmeester: Stewart Osborne

Kindernevendienst

Geloofsopvoeding kinderen tot 12 jaar
Info: Marieke Houtgraaf

Kindercrèche

Oppas tijdens de kerkdienst voor babies, peuters en kleuters tot 4 jaar
Info: Annelies Prins

College van kerkrentmeesters

Voorzitter/ouderling-kerkrentmeester: Stewart Osborne
Penningmeester/ouderling-kerkrentmeester: Ank Wolleswinkel

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie coördineert de verschillende activiteiten op het gebied van kinder-/jongerenwerk en geeft daarnaast aanzet tot nieuwe initiatieven. Op dit moment bestaat de jeugdcommissie uit: Sicco Zijlstra (predikant), Evelyn Cok (kindernevendienst), Rita Honders (kindernevendienst en Sonshineclub).

Redactie Pelgrimnieuws

De redactie verzorgt 4 x per jaar het kerkblad Pelgrimnieuws.
Contact: pelgrimnieuws@pelgrimkerk.com

Als u een vraag wilt stellen aan één van bovenstaande commissies/werkgroepen en er staat nog geen knop “stuur e-mail” bij, dan kunt u onderstaande knop aanklikken en uw vraag invullen. Uw vraag wordt doorgestuurd naar de betreffende commissie.