Privacy (AVG)

Privacyverklaring Pelgrimkerk

De Pelgrimkerk gaat bewust en zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data verantwoord en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

De verwerking van persoonsgegevens door de Pelgrimkerk vindt plaats op de wijze zoals beschreven in de ‘Model Privacyverklaring’. Deze regeling is opgesteld door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), nadat een samenwerkingsverband van diverse kerken (waaronder de PKN) overleg heeft gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten en verplichtingen die voor kerkgenootschappen voortvloeien uit de per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving. Voor meer informatie kunt u www.pkn.nl/privacy raadplegen.

Kort gezegd vindt u in deze regeling:
– de persoonsgegevens die de Pelgrimkerk verwerkt
– het doel en de welke wettelijke grondslag van de gegevensverwerking
– de bewaartermijn van verwerkte persoonsgegevens
– de rechten die de betrokkene kan uitoefenen met betrekking tot zijn persoonsgegevens.

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op onze website, www.pelgrimkerk.nl.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop de Pelgrimkerk met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@pelgrimkerk.nl.

Deze privacyverklaring is vastgesteld door de kerkenraad van de Pelgrimkerk op 19 juni 2018.

 

Hier kunt u de privacyverklaring downloaden

Hier kunt u dit document downloaden