Pelgrimkerk - Gereformeerde Kerk Haarlem-West

De Pelgrimkerk

De Pelgrimkerk is een zelfstandige Gereformeerde Kerk, gesitueerd in Haarlem-West. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en bouwen uit overtuiging voort op de (gereformeerde) protestantse traditie. Daarbij maken wij dankbaar gebruik van de mogelijkheden tot samenwerking in zowel PKN-verband als interkerkelijk verband (de beweging "Geloven in de Stad") in Haarlem en omgeving. Lees verder

De Pelgrimkerk is een zelfstandige Gereformeerde Kerk, gesitueerd in Haarlem-West. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en bouwen uit overtuiging voort op de (gereformeerde) protestantse traditie. Daarbij maken wij dankbaar gebruik van de mogelijkheden tot samenwerking in zowel PKN-verband als interkerkelijk verband (de beweging "Geloven in de Stad") in Haarlem en omgeving.

De leden van de Pelgrimkerk belijden Jezus Christus, de gekruisigde, als verrezen Heer en Heiland en erkennen dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is (zoals ook staat op de buitenmuur van ons kerkgebouw) en dat niemand tot God de Vader komt dan door Hem (Joh. 14:6).

De Pelgrimkerk kenmerkt zich door een ‘vrolijk orthodoxe’ geloofsbeleving. De mate van (onderlinge) betrokkenheid van de gemeenteleden is groot en er heerst een informele, hartelijke en gastvrije sfeer.

Daartoe gevoed vanuit het Woord van God en geïnspireerd door de Heilige Geest wil de Pelgrimkerk groeien in geloof, hoop en liefde, zodat de realiteit van het Koninkrijk van God in ons midden steeds duidelijker zichtbaar wordt. Wij zien het als onze blijvende opdracht om het geloof, de hoop en de liefde waarin wij delen ook uit te dragen in onze omgeving, in woord en daad, blijmoedig en bescheiden.

Meer informatie over onze visie en doelen vindt u in ons beleidsplan 'Hoopvol op weg' voor de periode 2014-2017.

Bekijk het beleidsplanBekijk onze folder

Laatste nieuws

Urker Mannenkoor Eneas op 14 oktober a.s. in de Pelgrimkerk

Op vrijdag 14 oktober 2016 wordt er een mannenkoorconcert gehouden in de Pelgrimkerk te Haarlem aan de Stehpensonstraat hoek Pijlslaan. ... Lees verder

Foto-impressie van Bazaar 2016

Dankzij de hulp van alle bezoekers en vrijwilligers is de bazaar van afgelopen april weer een groot succes geworden. Bekijk de foto's ... Lees verder

Muzikale rondreis op 15 april

Op 15 april 2016 vindt er in de Pelgrimkerk te Haarlem een muzikale rondreis plaats. Duo Virtuoso - twee jonge enthousiaste virtuozen ... Lees verder