Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 is van start!  

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week richten wij dit verzoek ook tot u. Doet u dit jaar (weer) mee?

“Het is een plek om God te ontmoeten.” “Ik word er gezien en mag er zijn wie ik ben.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Hier vind ik rust in de hectiek van alledag.” Dit zijn een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze Pelgrimkerk heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar mensen rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het (digitale) toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL73 INGB 0003452876 t.n.v. De Penn vd Gereformeerde Kerk Haarlem-West, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Ank Wolleswinkel
Penningmeester college van kerkrentmeesters