Kerkdiensten

Datum/Tijd Kerkdienst / muzikale begeleiding
1 2 3 4

Kerkdienst gemist

dhr J.M. Prins / organist: dhr Theo Griekspoor(zondag, 7 oktober 2018, 10:00)
ds P.A. van Veelen, Wormer / organist: dhr Barend van de Kamp(zondag, 30 september 2018, 10:00)
ds Tj. de Vries-Meyer / organist: dhr Jaap Rietdijk(zondag, 23 september 2018, 10:00)
ds S. Zijlstra (startzondag) / organist: dhr Ary Rijke(zondag, 16 september 2018, 10:00)
ds W.J.W. Scheltens, Lunteren / organist: Mw Margreet de Vries(zondag, 9 september 2018, 10:00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De diensten in de Pelgrimkerk kunt u ook met beeld en geluid volgen via de volgende link : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21752