Kerkdiensten

Datum/Tijd Kerkdienst / muzikale begeleiding
1 2 3 4 5

Kerkdienst gemist

dhr P. Koenes, Amsterdam / pianist: dhr Bart Houtgraaf(zondag, 29 juli 2018, 10:00)
ds Sicco Zijlstra / organist: dhr Barend van de Kamp(zondag, 22 juli 2018, 10:00)
ds P. van Veelen / organist: dhr. Aart Jan Huizing(zondag, 15 juli 2018, 10:00)
ds Sicco Zijlstra (Heilig avondmaal) / organist: dhr Aart Jan Huizing(zondag, 8 juli 2018, 10:00)
ds. G.J.M. Baalbergen, Voorthuizen / organist: Mw. Margreet de Vries(zondag, 1 juli 2018, 10:00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De diensten in de Pelgrimkerk kunt u ook met beeld en geluid volgen via de volgende link : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21752