Kerkdiensten

Datum/Tijd Kerkdienst / muzikale begeleiding

Kerkdienst gemist

ds K.S. van der Sloot, Nijkerk / organist: Margreet de Vries(zondag, 19 november 2017, 10:00)
10 11 12 13 14 15 16

De diensten in de Pelgrimkerk kunt u ook met beeld en geluid volgen via de volgende link : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21752