Kerkdiensten

Datum/Tijd Kerkdienst / muzikale begeleiding

Kerkdienst gemist

ds S.C. Wielsma, Uithoorn / organist: Peter van Dongen(zondag, 3 december 2017, 10:00)
ds Sicco Zijlstra / organist: Aldert Fuldner (Voleinding)(zondag, 26 november 2017, 10:00)
ds K.S. van der Sloot, Nijkerk / organist: Margreet de Vries(zondag, 19 november 2017, 10:00)
10 11 12 13 14