Kerkdiensten

Datum/Tijd Kerkdienst / muzikale begeleiding

Kerkdienst gemist

ds Sicco Zijlstra (H. Avondmaal) / organist: Mw. M. de Vries-Raaijen(zondag, 7 januari 2018, 10:00)
ds Sicco Zijlstra (Nieuwjaarsbijeenkomst) / organist:(maandag, 1 januari 2018, 10:30)
ds Tj. de Vries-Meijer, Haarlem / organist: Jaap Rietdijk(zondag, 31 december 2017, 10:00)
ds Sicco Zijlstra (1e kerstdag) / organist: Jeroen Kiel(maandag, 25 december 2017, 10:00)
ds Sicco Zijlstra (kerstavond) / organist: Rob van Dijk met koor United(zondag, 24 december 2017, 21:30)
10 11 12 13 14 15 16

De diensten in de Pelgrimkerk kunt u ook met beeld en geluid volgen via de volgende link : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21752