Aangepaste dienst Ds. S. Zijlstra / organist: Jeroen Kiel, Overige muzikale medewerking: Jorijn Vuyk (zang) en Bart Houtgraaf (piano)

Datum/Tijd
zondag, 26 april 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


U kunt de dienst live volgen hier : kerkdienstgemist

Orde van dienst
——
Zingen voor de dienst: Lied 210 : 1, 2 en 3

Welkom

Zingen aanvangslied: Lied 23b : 1 en 2 (gemeente staat)

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 23b : 5 (hierna gaat gemeente zitten)

Gebed

We luisteren naar Jorijn en Bart: ‘Lord, I need you’ (Matt Maher)

‘Kindermoment’: “Ik ben…”

Zingen: Hemelhoog 428 (= Ev. Liedbundel 452) (YouTube-versie)

1e Schriftlezing: Johannes 10:11-18

Zingen: Lied 23c : 1, 3 en 5

2e Schriftlezing: Johannes 21:15-19 en 1 Petrus 5:1-4

Zingen: Lied 313 : 1 en 5

Verkondiging: “Gezocht: goede herders”

We luisteren naar Jorijn en Bart: ‘Vader, U bent goed…’ (Opw. 630)

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met gezongen ‘Onze Vader…’ (door Jorijn en Bart,
Opw. 436)

Mededelingen

Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk

Zingen slotlied: Lied 708 : 1, 6 en 14 (hierbij staat gemeente)

Zegen

Kerkdienst gemist

Aangepaste dienst Ds. S. Zijlstra / organist: Jeroen Kiel, Overige muzikale medewerking: Jorijn Vuyk (zang) en Bart Houtgraaf (piano)(zondag, 26 april 2020, 10:00)