Aangepaste dienst met Ds. Tj. de Vries-Meyer / organist: Dirk Out

Datum/Tijd
zondag, 21 juni 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


U kunt de dienst live meemaken via deze link: kerkdienstgemist live

Is de dienst afgelopen en wilt u deze later terugkijken dan kan dat hier:

Kerkdienst terugkijken

Orde van dienst

– Orgel: Canonisch  voorspel Psalm 84 van Jan Zwart (1837-1937)

Dienst van de voorbereiding

– Welkom

– Aanvangslied: Psalm 84 vers 1 en 2

– Stil gebed

– Bemoediging en groet

– Zingen: Psalm 84 vers 6

Kyrie gebed

Gloria lied: Lied 218 vers 1 t/m 5

– Moment voor de  kinderen: ‘In de voetstappen van Jezus’ 

– Lied 288: Goedemorgen, welkom allemaal

Dienst van het Woord

– Gebed bij de opening van Gods Woord

– Schriftlezing OT: Jeremia 20: 7 – 13 door ouderling mw. Jeanette Gaalman

– Orgel: ‘Schafe können sicher weiden’, BWV 208 van J.S. Bach (1684-1750)

– Schriftlezing NT: Matteüs 10 :16 – 33

– Lied 802 vers 1, 2 en 4

– Uitleg en verkondiging: ‘Beelden van dieren die spreken’

– Orgel: ‘De Zwaan’ van P.I. Tschaikowsky (1840-1893)

Dienst van gebeden en gaven

– Dankgebed, voorbeden, stil gebed eindigend in Onze Vader

– Mededelingen

– Uw gaven voor 1. Diaconie en 2. Kerk

– Slotlied: Lied 416 vers 1 t/m 4 (hierbij staat gemeente)

– Zegen

– Orgel: ‘Koekoek en Nachtegaal’ van G.Fr. Händel (1685-1759)