Aangepaste dienst Ds. Sicco Zijlstra / organist: Theo Griekspoor

Datum/Tijd
zondag, 17 mei 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


U kunt de dienst live bekijken via het volgende link: kerkdienstgemist live

Na afloop kunt u het terugzien via: kerkdienstgemist terugkijken

 

Orde van dienst

Zingen voor de dienst: Lied 215 : 1, 2, 4 en 7

Welkom

Zingen aanvangslied: Psalm 138 : 1 en 2 (gemeente staat)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 138 : 3 (hierna gaat gemeente zitten)

We luisteren naar de Tien Woorden (YouTube-versie)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing O.T: 2 Kronieken 1: 1-13

Zingen: Hemelhoog 321 : 1, 2 en 4

Schriftlezing N.T.: Johannes 16: 5-7, 22-28 en Romeinen 8: 26-30

Zingen: Lied 686 : 1 en 3

Verkondiging: “Vragen staat vrij; wat vraag jij?”

Zingen: Lied 834

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk

Zingen slotlied: Lied 675 (gemeente staat)

Zegen