Aangepaste dienst met Ds. S. Zijlstra / organist: Margareet de Vries-Raaijen

Datum/Tijd
zondag, 5 april 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


U kunt deze diesnt volgen via: Kerkomroep

Orde van dienst
Zingen voor de dienst: Lied 556 : 1, 2, 3 en 5

Welkom

Zingen aanvangslied: Ps. 24 : 1 en 2 (gemeente staat)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Ps. 24 : 5 (hierna gaat gemeente zitten)

Apostolische vermaning: Hebreeën 4:14-16

Zingen: Hemelhoog 275 (= Ev. Liedbundel 302) (= Gebed om schuldvergeving)

‘Kindermoment’: “Hoe gaat het met je?”

Zingen: Hemelhoog 45 (= Ev. Liedbundel 34a) (2x)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 12:1-16

Zingen: Lied 435 : 1, 2 en 4

Verkondiging: “Gezalfd en gezegend; het begin van het einde”

We luisteren naar een lied van Carst Terhorst: ‘Leef dan met het Woord…’

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk

Zingen slotlied: Lied 575 : 1, 5 en 6 (hierbij staat gemeente)

Zegen

Kerkdienst gemist

Aangepaste dienst met Ds. S. Zijlstra / organist: Margareet de Vries-Raaijen(zondag, 5 april 2020, 10:00)