Aangepaste dienst Ds. S. Zijlstra / organist: Margreet de Vries-Raaijen

Datum/Tijd
zondag, 3 mei 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


De dienst kunt u live volgen via deze link: Kerkdienstgemist

Orde van dienst
——
Zingen voor de dienst: Lied 865

Welkom

Zingen aanvangslied: Ps. 81 : 1 en 4 (gemeente staat)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Ps. 81 : 7 en 8 (hierna gaat gemeente zitten)

Apostolische vermaning: Galaten 5:1, 13-14

Zingen: Lied 838 : 1 en 4

‘Kindermoment’: “Blij dat ik vrij ben!?” (door Marieke Houtgraaf)

Carst Terhorst zingt: ‘Ik zal er zijn voor jou…’ (Hemelhoog 524/Ev. Liedbundel 292)

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Johannes 15:12-17

Zingen: Lied 791 : 1, 4 en 5

2e Schriftlezing: Romeinen 8:14-25

We luisteren naar: ‘O, mijn ziel, houd goede moed…’ (YouTube-versie)

Verkondiging: “Vrijheid is…”

We luisteren naar een lied van Carst Terhorst: ‘Er waart een virus door het land…’

We staan stil bij de tekenen van brood en wijn en belijden ons geloof door te zingen:
Hemelhoog 523/Ev. Liedbundel 289

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk

Zegen (gemeente staat)

Zingen slotlied: Lied 708 : 1 en 6

Kerkdienst gemist

Aangepaste dienst Ds. S. Zijlstra / organist: Margreet de Vries-Raaijen(zondag, 3 mei 2020, 10:00)