Besloten dienst Ds. Sicco Zijlstra / Aart Jan Huizing

Datum/Tijd
zondag, 29 maart 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


De dienst kunt u volgen via Pelgrimkerk via Kerkomroep

Zondag 29 maart 2020 om 10.00 uur
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra
Organist Aart Jan Huizing
Gastvrouw Wilma Jochem

Orde van dienst
Zondag 29 maart, zondag “Judica”
Zingen voor de dienst: Lied 538: 1, 3 en 4

Welkom
Zingen aanvangslied: Psalm 42: 1, 2 en 3 (gemeente staat)

Moment van stilte
Bemoediging en groet
Zingen: Hemelhoog 16 (= Ev. Liedbundel 8) (2x) (hierna gaat gemeente zitten)

Gebed om ontferming
Zingen: Lied 574: 1 en 3

‘Kindermoment’: “Hart onder de riem”
Zingen: Hemelhoog 436 (= Ev. Liedbundel 230) (2x)

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 11 :1-27 (door lector)
Zingen: Lied 864: 1 en 2
Vervolg schriftlezing: Johannes 11:32-48, 53 (door lector)
Zingen: Lied 903 : 3
Verkondiging: “Wie gelooft zal leven!”
Zingen: Gezang 445

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte: 1) Zending, 2) Kerk

Zingen slotlied: Lied 909 (hierbij staat gemeente)
Zegen

Voorbeden
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet?
Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in de consistorie doorgeven aan de predikant of dienstdoend ouderling. Doordeweeks kunt u voorbedeverzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.

Kerkdienst gemist

Besloten dienst Ds. Sicco Zijlstra / Aart Jan Huizing(zondag, 29 maart 2020, 10:00)