Aangepaste dienst met Ds. P.A. van Veelen, Bennebroek / organist: Cees Verschoor

Datum/Tijd
zondag, 10 mei 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


U kunt de dienst live bekijken via het volgende link: kerkdienstgemist live

Na afloop kunt u het terugzien via: kerkdienstgemist terugkijken

 

Orde van dienst

Liturgie voor de viering op 10 mei 2020 (zondag ‘Cantate’)

Voor de dienst:  Psalm 98: 1 en 2 (DNP)

 Begroeting

Welkom door kerkenraad

Zingen  Lied 280: 1 en 5 (De vreugde voert ons . . .)

Beginwoorden

Zingen  Lied 280: 6

Woord voor de zondag

Uitleg met dia’s

Lezen:  1 Petrus 2: 1 – 10

Zingen met Elly en Rikkert:

https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo

Gebed

Zingen  Lied 221 (Zo vriendelijk en veilig . . .)

God wil tot ons spreken

Uit de Bijbel:  Psalm 66

Zingen  Evang.Liedb. 72: 1 en 5 (Meester, tot wie zouden wij gaan)

Verkondiging

Meditatief moment

Zingen  Psalm 46 (DNP)

We danken God

Mededelingen

Dankgebed

Inzameling van onze gaven

Slotlied: Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 479 (Heer, U bent mijn leven)

Uitzending

Zegen

Kerkdienst gemist

Aangepaste dienst met Ds. P.A. van Veelen, Bennebroek / organist: Cees Verschoor(zondag, 10 mei 2020, 10:00)