Aangepaste dienst met Ds. M.B. Heiting, Leerdam / organist: Aart Jan Huizing

Datum/Tijd
zondag, 24 mei 2020, 10:00
10:00 - 11:00

Categorieën


U kunt de dienst live bekijken via het volgende link: kerkdienstgemist live

Na afloop kunt u het terugzien via: kerkdienstgemist terugkijken

Orde van dienst

Zingen lied voor de dienst :Lied 653: 1, 4 en 7,

Welkom door ouderling

Aanvangslied Psalm  27: 1 en 4

Stil gebed/ Bemoediging en groet

Lied 195: Klein Gloria

Leefregel

Lied 353 Nu heeft het oude leven afgedaan

Aandacht voor de kinderen…

Gebed om de opening van het woord/verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Exodus 14: 15 – 15: 1a

Lied 605: De toekomst is al gaande

Schriftlezing: Matteüs 28: 1 – 10

Lied 655: Zing voor de Heer een nieuw gezang

Verkondiging

Lied 663: Al heeft Hij ons verlaten

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen door de predikant

Collecten

Lied 657: 1 en 4: Zolang wij ademhalen

Zegen met driemaal gezongen ‘Amen’