Aangepaste dienst met Dhr. J.M. Prins (Goede Vrijdag)/ Haarlem /Wim Brienen

Datum/Tijd
vrijdag, 10 april 2020, 19:30
19:30 - 20:30

Categorieën


U kunt de dienst volgen of na afloop terugzien op: kerkomroep

Voor aanvang van de dienst geen orgelspel
——————————————————
Liturgie
Inleiding op de viering

1. Votum en groet
Zingen: Psalm 63: 1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat (Nieuwe Liedboek)

2. Gebed
Zingen: Lied 191: 1, 2 & 7 Leer mij, o HEER, Uw lijden recht betrachten (bundel Hemelhoog).

3. Rondom het Woord
De eerste lezing: Lucas 23:26-38
Zingen: Lied 192 Mijn Verlosser hangt aan’t kruis (bundel Hemelhoog)

Overdenkingen bij de kruiswoorden: Vader, vergeef hun, …
Zingen: Lied 575: 1, 2 & 6 Jezus, leven van ons leven (Nieuwe Liedboek).

De tweede lezing: Matteüs 27:45-50
Zingen: Psalm 22: 1 & 2 (Nieuwe Liedboek)

Overdenkingen bij de kruiswoorden: Mijn God, mijn God, waarom …
Zingen: Lied 247: Blijf mij nabij (Nieuwe Liedboek)

De derde lezing: Johannes 19:28-37
Luisteren: Agnus Dei uit de mis in B-mineur van J.S. Bach, (Jeroen Kiel)
4. Dankgebed
We bidden samen het Onze Vader

Doven van de Paaskaars

Luisteren: Stil, mijn ziel wees stil (Jorijn Vuijk & Bart Houtgraaf)

Zegen

We verlaten in stilte de kerkzaal

Kerkdienst gemist

Aangepaste dienst met Dhr. J.M. Prins (Goede Vrijdag)/ Haarlem /Wim Brienen(vrijdag, 10 april 2020, 19:30)