Je bent van harte welkom in de Pelgrimkerk

De Pelgrimkerk bevindt zich aan de Stephensonstraat 1 te Haarlem-Zuidwest en maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het is een huis van ontmoeting, aanbidding en bezieling. Een plek om tot rust te komen, God en elkaar te ontmoeten, samen de eredienst te vieren en mede daardoor inspiratie op te doen en bemoediging te ontvangen met het oog op het vaak drukke en veeleisende leven van alledag. Als zodanig biedt de Pelgrimkerk een ‘pleisterplaats onderweg’ aan mensen op hun pelgrimstocht door het leven.

Vieringen

De wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen begint om 10.00 u. en duurt tot ± 11.15 u. Tijdens het koffiedrinken na de dienst is er volop gelegenheid tot onderlinge ontmoeting en gesprek.

Zevenmaal per jaar, op de eerste zondag van de oneven maanden en op Witte Donderdag, wordt Heilig Avondmaal gevierd.

Kindercrèche

De Pelgrimkerk geeft graag ruimte aan kinderen. Daarom wordt aan baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar om de week op zondagmorgen opvang geboden in de crèche.

Kindernevendienst

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jr.) wordt er om de week parallel aan de kerkdienst een kindernevendienst gehouden. De kinderen verlaten de kerkzaal voorafgaand aan de schriftlezing en komen terug tijdens het collecteren aan het einde van de kerkdienst. In de kindernevendienst worden Bijbelverhalen verteld en vindt creatieve verwerking van deze verhalen plaats d.m.v. een knutselwerkje. De voorbereiding op het Kerst- en Paasfeest gebeurt in de vorm van speciale kindernevendienstprojecten, die uitmonden in een eigen bijdrage van de kinderen aan de kerkdienst op deze feestdagen.

Hulp nodig?

Overweegt u de Pelgrimkerk te bezoeken, maar hebt u nog vragen (bijv. over vervoer, specifieke voorzieningen o.i.d.), laat ze ons gerust via e-mail weten:

Gereformeerde Kerk Haarlem West,
Stephensonstraat 1 (hoek Pijlslaan),
2014 KB Haarlem,
tel: 023-524 45 69