Interview Geloven in de Stad

Astrid Prins heeft onderstaand interview met Stewart Osborne gepubliceerd bij Geloven in de Stad

De Pelgrimkerk in Haarlem heeft ambitieuze plannen voor de toekomst, die goed passen binnen het gemeentelijk project Buurtbakens. Met de komst van 1500 woningen die de komende jaren in de buurt van de Pelgrimkerk gebouwd gaan worden, ontstaat er een behoefte aan meer ontmoetingsplekken. Het plan van de Pelgrimkerk om van meer betekenis voor de wijk te kunnen zijn, sluit hierin aan op de ideeën van gemeente Haarlem. Het is de bedoeling dat de huidige bijgebouwen van de Pelgrimkerk gesloopt worden en plaats zullen maken voor een nieuw, groter gebouw met daarin ondergebracht een ontmoetingscentrum met daghoreca, een zorgpraktijk en 18 appartementen waarin een christelijke leefgemeenschap wordt gehuisvest. Allerlei activiteiten georganiseerd door en voor buurtbewoners zouden in het nieuwe gebouw plaats kunnen vinden.

Stewart Osborne, voorzitter van de kerkrentmeesters en lid van de bouwcommissie van de Pelgrimkerk, vertelt enthousiast over de plannen. “Laat ik voorop stellen, dat ik dit niet alleen doe. We doen het met een team van bevlogen en goed gekwalificeerde mensen, wat nauw samenwerkt met onze vastgoedadviseur en architect. Dingen die ik niet kan, kunnen de anderen weer. In het beleidsplan van de Pelgrimkerk hebben we een paar jaar geleden vastgelegd, dat we meer relevant willen zijn voor de buurt. De drempel tot de kerk is voor mensen helaas ontzettend hoog. Geloof maakt steeds een soort golfbeweging door; momenteel verkeert het traditionele geloof in een dip en is onze kerkelijke gemeente sterk vergrijsd. Als we niets zouden doen, is de kans klein dat de Pelgrimkerk over 10 jaar nog bestaat. We willen het geloof wat ons bezielt echter graag doorgeven aan de komende generaties. Het christelijke geloof vormt het fundament onder onze samenleving en is veel te waardevol om zomaar uit je vingers te laten glippen. Jongeren zijn wel degelijk op zoek naar spiritualiteit en het is fijn als we daar een steentje aan bij kunnen dragen. Op die manier hopen we te voorkomen dat ze iets anders vinden, dat minder positief is dan het christelijk geloof.

Normaal ben ik als zakenman bezig met wat iets opbrengt, maar in dit geval kijk ik op een hele andere manier. Ik zie iets wat mooi is dat dreigt te verdwijnen en ik wil alles doen wat ik kan om het te behouden voor de komende generaties. Ken je de serie After Life met Ricky Gervais? Daarin zit een citaat wat me erg heeft geraakt: “Happiness is amazing. Good people plant trees, the shade of which they will never sit under.” Toen ik dat hoorde dacht ik: dat is de reden waarom ik dit doe! Ik zal misschien zelf niet meer kunnen genieten van wat dit project op zal brengen, maar ik wil wel helpen het nu te planten! Er zijn veel dingen die ik niet kan, zoals evangeliseren, voor mensen koken of hun tuin onderhouden. Ik ben een echte vergadertijger en wat ik wel kan, dat doe ik! Ik ben ook heel blij dat dit soort bezigheden mij afleiding hebben gegeven nadat mijn vrouw jaren geleden is overleden.”

Er zijn nog heel wat uitdagingen op dit moment. Het financiële plan uit de beginperiode gaat inmiddels niet meer op, vanwege de gestegen bouwkosten en de verdubbelde rente. Sommige gemeenteleden twijfelen of de nieuwe plannen praktisch en financieel haalbaar zijn. Stewart zelf is echter vol vertrouwen dat de nieuwbouwplannen goed zullen zijn voor heel veel mensen en hoopt het nieuwe gebouw gebouwd te zien worden!