Ontwikkelzone Zuid-West

De gemeenteraad heeft een aantal gebieden aangewezen waarin plaats is voor extra woningbouw. Een van deze zones is ontwikkelzone Zuid-West.

Heeft u vragen over het ontwerp masterplan, dan kunt u tijdens de inspraakperiode langkomen op een inloopspreekuur in de Pelgrimkerk (Stephensonstraat 1). Hier kunt u ook informatiepanelen en een maquette van het Ontwerp Masterplan bekijken. U hoeft zich niet aan te melden. U kunt gewoon binnenlopen wanneer het u uitkomt.

  • Dinsdag 6 december van 19.00 tot 21.00 uur
  • Vrijdag 9 december van 10.00 tot 12.00 uur
  • Donderdag 15 december van 10.00 tot 12.00 uur
  • Maandag 19 december van 19.00 tot 21.00 uur
  • Woensdag 4 januari van 10.00 tot 12.00 uur
  • Dinsdag 10 januari van 19.00 tot 21.00 uur