Kerkdiensten beperkt te bezoeken

Beste gemeenteleden


Vanuit het landelijk kerkcentrum is een eerste Corona versoepeling bekend
gemaakt. Dat betekent, dat de Pelgrimkerk zondag weer -gedeeltelijk- open kan
gaan. Dat is goed nieuws.
Het advies is om maximaal 50 kerkbezoekers te ontvangen, dat betekent, dat
we nog niet iedereen kunnen ontvangen, maar het is een goed begin na
de weken, waarin we helemaal niet naar de kerk konden gaan.
Als u de kerk wilt bezoeken, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden op 
telefoonnummer: 06-12129387 (Ko Millenaar)
Met dit aantal mensen kunnen we in onze ruime kerkzaal goed afstand houden
en kunnen we veilig de dienst bijwonen. 

We hopen u zondagmorgen weer te ontmoeten.


Namens het dagelijks bestuur
Aad Vuyk en Ko Millenaar

bezoekers.