Kerstnachtdienst en oudejaarsdienst gaan niet door

Kerstnachtdienst en de dienst op oudejaarsavond

In verband met de huidige avond lockdown vanaf 17.00 uur heeft het moderamen helaas moeten besluiten om de kerstnachtdienst en de dienst op oudejaarsavond niet door te laten gaan. Uiteraard gaan de diensten op 1e en 2e Kerstdag wel door.