Corona regels kerkdiensten (update)

De Pelgrimkerk op zondagmorgen in deze Corona- tijd

Van overheidswege zijn de kerken niet genoodzaakt een corona toegangsbewijs te laten zien, daarom gaan we in onze kerk extra zorgvuldig om met het advies om onderlinge afstand te bewaren

We hadden gehoopt inmiddels helemaal af te zijn van de beperkende maatregelen maar helaas kan dat nog niet. Daarom nemen we in navolging van de overheid enkele maatregelen :

Het moderamen van de Pelgrimkerk vraagt u vriendelijk om bij het binnen komen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen

Maakt u alstublieft allemaal gebruik van de zuil voor handdesinfectie, die ziet u staan bij de entree van de kerk

Als u eenmaal in de kerkzaal plaats heeft genomen kunt u het mondkapje weer afdoen

Als u plaats neemt in de kerkzaal houdt u dan 1,5 meter afstand in de kerkbank en stoelen van de andere kerkgangers

Ook zullen we bij een ontmoeting in de kerk (helaas) nog steeds geen handen schudden, ongemakkelijk maar het is niet anders

U kunt opmerken dat de ramen geopend zijn tijdens de dienst, ook dat is een verplichte maatregel die we in acht moeten nemen, mocht u het tijdens de dienst te koud vinden neemt u dan de vrijheid om even uw jas te halen en die aan te trekken

We nemen met elkaar verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf, laten we blij zijn met de mogelijkheid in deze tijd op zondag de kerk toch te kunnen bezoeken
                                                                                
Namens de leden van het Moderamen, Ko Millenaar (vz.)

Uiteraard kunt u de kerkdienst ook nog steeds online bijwonen via kerkdienst gemist.