Gezamenlijke Kerkdienst 10 oktober 2021

Na drie jaar wordt op zondag 10 oktober 2021 weer de gezamenlijke kerkdienst in de Kennemer Sportcenter georganiseerd. Een moment van samenkomen met zoveel mogelijk christenen uit heel Haarlem en omgeving.

De dienst is weer een moment van bewustzijn dat alle kerken samen, de kerk van Jezus in Haarlem en omgeving is. We mogen geraakt worden door de uitdaging die God ons heeft gegeven om Zijn liefde zichtbaar te maken en Zijn woorden te laten horen in onze woonplaats.

Je bent van harte welkom!

Datum: Zondag 10 oktober 2021 van 10:00 tot 12:00 uur

Locatie: Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan 4A Haarlem

Meer informatie: www.gelovenindestad.nl/kerkdienst