Corona regels kerkdiensten

Wellicht ten overvloede herinnert de kerkenraad u eraan dat het inmiddels weer verantwoord mogelijk is om zo’n 50 kerkgangers tijdens diensten toe te laten.

Maakt u a.u.b. van die mogelijkheid ook gebruik! Het is goed om de draad van geregelde kerkgang weer op te pakken nu dit weer kan.

Er hoeven mondkapjes niet meer gedragen te worden (mag uiteraard wel).

Ook mag er weer gezamenlijk worden gezongen!

U kunt zich alleen aanmelden via [email protected]. Dat is nog steeds nodig, aangezien u anders het risico dat er bij aankomst toch geen plaats beschikbaar is. Dit risico blijkt overigens tot nu toe in de praktijk niet groot te zijn.

Uiteraard kunt u de kerkdienst ook nog steeds online bijwonen via kerkdienst gemist.