Uitslag van de Paasspeurtocht

Er hebben 55 kinderen meegedaan aan de speurtocht.

De oplossing was: NIEUW LEVEN.

De prijzen zijn inmiddels uitgereikt, alleen Juna was niet thuis dus ze staat niet op de foto.

Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft.