Boekbespreking via Zoom – Herkerken

Afgelopen najaar kwam er een boekje uit dat mij aansprak en ook wel vragen opriep. Het kan helpen bij het nadenken over kerk-zijn. Dat helpt vooral als zo’n boek prikkelend is en je het er niet mee eens bent, dat roept op tot nadenken, tot gesprek. Afgelopen week sprak ik een aantal van u en toen kwam het idee van een gezamenlijke boekbespreking weer op. Mijn voorstel is om ieder die dat wil het boek ‘Herkerken’ te gaan lezen. Op de achterflap staat daarover het volgende:

Al geruime tijd vinden er maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen plaats die ook het kerk-zijn beïnvloeden. De coronacrisis heeft deze veranderingen extra zichtbaar gemaakt en versterkt. Maar voelen kerken de urgentie? En is er bereidheid tot aanpassen van hun koers?
In ‘Herkerken’ nemen Remmelt Meijer en Peter Wierenga de belangrijkste uitdagingen voor de kerk van vandaag onder de loep. Aan de hand van scherpe vragen, theologische doordenking en praktijkverhalen trekken de auteurs lijnen naar een toekomst waarin kerken in beweging blijven en op zoek gaan naar een bijbelse en duurzame vorm van kerk-zijn.
‘Herkerken’ is een hartstochtelijk pleidooi voor de kerk als oefenplaats van de liefde. De auteurs laten zien hoe een periode van crisis en verandering uiteindelijk kansen biedt om als kerk de toekomst hoopvol tegemoet te treden.

We doen de bespreking via Zoom en in principe kan iedereen die geïnteresseerd is meedoen, het boek leest goed en is geen ingewikkeld taalgebruik. Wilt u meedoen? Stuur mij een mail daarover en geef even aan of er echt avonden zijn waarop u niet kan dan probeer ik daar rekening mee te houden.

We bestellen de boeken centraal via Bijbel-In en wordt dan thuisgebracht (mits niet te ver) of er is een mogelijkheid het boek op te halen. Maak dan ook €16,99 over met vermelding ‘Herkerken’ en uw naam over naar de missionaire werkgroep van de Pelgrimkerk rekeningnummer: NL57INGB 00 00 25 32 31 tnv Evangelisatie Pelgrimkerk. Het boek is ook als e-boek verkrijgbaar.

LET OP: aanmelden UITERLIJK Donderdag 25 februari. Vrijdag worden de boeken besteld en op dinsdag 2 maart worden de boeken geleverd. Het is het leukst om gezamenlijk op te lezen en (nog) niet vooruit te lezen. We lezen 1 a 2 hoofdstukken en bespreken die volgens een bepaalde methode. Data, instructies en de zoomlink volgen later.

Ds. Anne Post [email protected]