Klokkenluidactie

UPDATE: Wij zijn dankbaar dat meer als 50 buurtgenoten gehoor hebben gegeven aan ons oproep hieronder. Er is een kleine € 1000 binnengekomen! Daardoor heeft de kerkenraad besloten om de nieuwe moederklok te bestellen. Wij hopen dat we rond april het slaan van de klok overdag kunnen horen!
Financieel zijn we helaas nog niet rond. U kunt nog steeds een bijdrage overmaken op de rekeningnummer hieronder. Ook gemeenteleden worden gevraagd om aan deze “Actie Moederklok”mee te doen.

De laatste tijd was sprake van onrust en ongenoegen bij buurtbewoners vanwege het op hele en halve uren slaan van de klok van de Pelgrimkerk. Het slaan van onze klok hield sommige buurtbewoners uit de slaap, hetgeen tot klachten over geluidsoverlast leidde. Nadat de klok op last van de Omgevingsdienst IJmond was uitgezet, misten andere buurtbewoners het vertrouwde slaan van de klok juist weer. Het gemor hierover kwam zelfs het Haarlems Dagblad ter ore…

De beste oplossing om iedereen tevreden te stellen lijkt te zijn het aanschaffen van een nieuwe zgn. ‘moederklok’ (elektronisch aandrijfmechanisme), waardoor het mogelijk wordt dat de klok overdag wel slaat, maar tussen 23.00 en 07.00 u. niet. Echter, dit vergt een investering van zo’n € 8.000,=, een aanzienlijk bedrag!

Als geloofsgemeenschap van de Pelgrimkerk doen we een oproep aan onze buurtgenoten om financieel bij te dragen aan het installeren van een nieuwe moederklok, waardoor op gezette en gepaste tijden de klok in onze toren weer te horen zal zijn en zo onze hele buurt ‘bij de tijd’ houdt. Als we allemaal een kleine bijdrage leveren, is het benodigde bedrag zo bij elkaar gebracht!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer

NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. pennm geref kerk Haarlem west,

o.v.v. ‘Actie Moederklok’.

Dank voor uw bijdrage!!