Corona regels kerkdiensten

Sinds 1 juli kunnen 50 bezoekers de kerkdienst bijwonen.
Uiteraard kunt u de kerkdienst ook nog steeds online bijwonen via kerkdienst gemist.

Op 23 juni heeft de kerkenraad het ‘gebruiksplan kerkgebouw’ vastgesteld. Daarmee nemen we als kerk onze verantwoordelijkheid om waar mogelijk bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. De afspraken en maatregelen die hierin staan, gelden voor alle gebruikers van het kerkgebouw. U kunt via deze link het gebruiksplan lezen.

Huisregels Pelgrimkerk

Wilt u de dienst in de kerk bijwonen? Dan kunt u zich vooraf opgeven via [email protected]. Om alles in goede banen te kunnen leiden, wordt u vriendelijk verzocht om niet eerder dan 9.40 uur naar de kerk te komen.