Voorlopig geen openbare kerkdiensten vanwege Coronavirus

13-03-2020

Als (kern)kerkenraad van de Pelgrimkerk hebben we met instemming kennis genomen van onderstaand bericht wat ons door classis-predikant ds. Peter Verhoeff is toegezonden. We geven dit bericht graag aan u door. Uiteraard onderschrijven we de oproep waarmee ds. Verhoeff zijn bericht afsluit: laten wij juist nu elkaar en alle mensen om ons heen in gebed blijven dragen. Vanuit het besef dat onze God en Vader in de hemel niet loslaat wat zijn hand ooit begonnen is en bij machte is veel meer te doen dan wij bidden of beseffen (Ef. 3:20).

Bericht Classis Noord-Holland:

Gisteren heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in ons land tegen te gaan. Alle informatie is te vinden op de site van het RIVM (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). Specifieke informatie over de situatie in Noord-Holland te vinden op de site van de GGD (https://www.ggd.nl/).

Kerkdiensten

De Protestantse Kerk in Nederland raadt gemeenten aan in ieder geval tot 31 maart alle bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers af te gelasten. Hieronder vallen ook kerkdiensten. Zie daarvoor de verklaring op de site van de kerk (https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/).

Het breed moderamen van de classicale vergadering van Noord-Holland weet dat veel kerkdiensten in Noord-Holland door minder dan 100 kerkgangers worden bezocht. Niettemin geeft het breed moderamen u als kerkenraad (met inachtneming van uw eigen verantwoordelijkheid daarin) in sterke overweging om ook diensten met minder dan 100 bezoekers af te gelasten. Veel van deze diensten worden bezocht door juist ouderen, die gerekend moeten worden tot de meest kwetsbare groep.

Van vele kanten horen wij dat gemeenten een eigen (online) alternatief gaan aanbieden. Misschien is het ook mogelijk dat gemeenten juist in deze moeilijke tijd hierin elkaar opzoeken en elkaar bijstaan. Een andere mogelijkheid is zeker de viering die de Protestantse Kerk aan alle leden van de kerk aanbiedt. Op zondag 15 maart zal ds René de Reuver, scriba van de kerk, voorgaan in een korte viering vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum in Utrecht. De uitzending daarvan wordt verzorgd door de EO en begint op NPO2 om 09.20 uur.

Rouw- en Trouwdiensten

Op dit moment geeft de Protestantse Kerk in Nederland nog geen adviezen rond rouw- en trouwdiensten. Maar het zal duidelijk zijn: meer dan 100 bezoekers wordt met klem ontraden. En ook wat betreft diensten met minder bezoekers vraagt het breed moderamen u dringend om de risico’s van verspreiding van het virus goed te wegen.

Andere kerkelijke activiteiten

Ook hiervoor geldt: met meer dan 100 bezoekers sowieso niet. Maar ook voor kleinere groepen geldt: wie zitten er aan tafel? Zijn er ook mensen uit kwetsbare groepen bij? Het is aan de kerkenraad ter plaatse om daar in wijsheid een beslissing over te nemen.

Dit zijn onzekere tijden. En juist op het moment dat wij elkaar als gemeenteleden het meest nodig hebben en elkaar willen opzoeken is dat niet mogelijk. Dat is verdrietig. En daarom brengen wij ons te binnen dat de komende zondag in de traditie van de kerk wordt genoemd zondag Oculi (ogen), genoemd naar het gebed uit Psalm 25: ‘Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.’

Laten wij in dat gebed met elkaar verbonden zijn en ons tot God richten. Laten wij bidden voor allen die door de ziekte getroffen worden, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie in deze tijd als overheid verantwoordelijkheid dragen.

Namens het breed moderamen van de classis Noord-Holland wens ik u wijsheid en Gods nabijheid toe.

Ds Peter Verhoeff, classispredikant Noord-Holland