Update wisselkunstwerk vredesweek

In het kader van de vredesweek heeft de Haarlemse kunstenaar Hans Bossmann i.s.m. de Syrische kunstenaar Talal Shkeifah een bijzonder object ontworpen. Dit kunstwerk zal een jaar lang rouleren langs een deel van de locaties van de ondertekenaars van de Vredesverklaring Haarlem. Op elke plek kunnen mensen rondjes tekenen op het object. Het kunstwerk heeft in december de Pelgrimkerk gestaan, en is inmiddels verhuisd naar de Groenmarktkerk. Vervolgens gaat het naar de volgende plekken:
Februari: Ontmoetingskerk
Maart: Nieuwe Kerk
April: Het Open Huis
Mei: Oosterkerk
Juni: Lutherse kerk
Juli: Doopsgezinde kerk
Augustus: Selimiye moskee.