NBG Bijbelleesrooster 2020

Het NBG heeft dit jaar uit kostenoverwegingen minder bijbel leesroosters gemaakt, de papieren leesroosters zijn alleen als attentie aan leden en donateurs gezonden. Niet-leden kunnen wel het rooster downloaden van de NBG site, bereikbaar met het volgende linkje:

https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelleesrooster2020/

Wie toch een papieren exemplaar wil ontvangen kan met mij contact opnemen.

Cor Visser