Reactie Pelgrimkerk op Nashville-verklaring

Ook de Pelgrimkerk betreurt de recente commotie die is ontstaan naar aanleiding van het naar Nederland ‘overwaaien’ van de zgn. Nashville-verklaring.

De Pelgrimkerk staat niet achter de Nashville-verklaring en de kerkenraad van de Pelgrimkerk sluit zich graag aan bij het commentaar wat door ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN, namens de landelijke kerk op deze verklaring is gegeven. Dat commentaar luidde onder andere: “De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.” Het gesprek waar ds. De Reuver aan refereert heeft in de Pelgrimkerk reeds plaatsgevonden in de periode 2010-2011. De conclusie uit dit gesprek was dat er in de Pelgrimkerk volop ruimte is voor mensen met een homoseksuele geaardheid/identiteit en dat ook aan hen de mogelijkheid wordt geboden om tijdens een kerkdienst over hun relatie/levensverbintenis een zegen te ontvangen.