Feest van de Geest – 10 t/m 21 mei 2018

HET FEEST VAN DE GEEST in 2018
Tijdens Pinksteren wordt de komst van De Heilige Geest herdacht. De Heilige Geest is onzichtbaar, maar wordt vaak uitgebeeld als vurige tongen op de hoofden van de apostelen of als een duif die neerdaalt. Naast deze verbeeldingen zijn er nog vele andere om u het Pinksterfeest te laten ervaren. Om deze reden zijn we erg blij dat onze kerk dit jaar meedoet met het kunstproject Feest van de Geest.
Ruim honderd verschillende kerken in Nederland besteden via dit kunstproject aandacht aan het Pinksterfeest. In Haarlem en omstreken doen dit keer elf kerken mee! Het landelijke thema voor 2018 is ‘Levensadem’. Haarlems kunstenares Riëtte Butôt gaat, speciaal voor ons kerkgebouw, een kunstwerk maken dat geïnspireerd is op het Pinksterfeest en aansluiting vindt bij de architectuur van ons kerkgebouw. Door dit kunstproject kunnen mensen uit onze regio in elf kerken hedendaagse kunstwerken komen bekijken. En tegelijk kunnen wij ons kerkelijk leven aan hen presenteren.
Gastvrij
Al deze kerken, ook de onze, zullen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren op zes middagen hun deuren open zetten voor bezoekers. Sommigen van hen komen misschien voor het eerst in een kerk of zullen nauwelijks weten wat het Pinksterfeest inhoudt. Zij komen om te genieten van hedendaagse kunst, om zich te laten inspireren of omdat ze op zoek zijn naar zingeving, rust of ontspanning. Het is een prachtige kans voor onze gemeente om hen te ontmoeten en te ontvangen in ons gebouw.
Doet u mee?
In onze gemeente is een kleine werkgroep actief die alles rond het feest van de Geest in goede banen zal leiden. Daarnaast zijn we op zoek naar gastheren en gastvrouwen, die het leuk vinden om op een middag tussen Hemelvaart en Pinksteren samen met iemand anders gastvrij in de kerk aanwezig te zijn.
Kunstmarkt
Tegelijk met het Feest van de Geest organiseren we ook een Kunstmarkt. Hiervoor zoeken we kunstzinnige (vrienden van) gemeenteleden die hun werk willen tentoonstellen. Op 19 mei, de zaterdag voor Pinksteren, kunnen bezoekers de werken kopen.
Als u zich wilt opgeven als gastvrouw/heer of als kunstena(a)r(es mail dan naar [email protected]
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.feestvandegeest.nl of, als je op facebook bent: : facebook/feest van de geest (vergeet niet te liken en te delen!)
Sjaak Griffioen